Slide background

cho phép dạng dẻo phụ thuộc kinh nghiệm và bình thường.

hiểu những ký ức được mã hóa trong não làm thế nào để

Mục đích cua chúng tôi la hiểu nguoi học như làm thế nào -

Slide background

để cho vạch ra và vận dụng mạch thần kinh.

thử phân tử mới, bao gồm chiến lược viral-di truyen

một phần của thí nghiệm sẽ tập trung vào làm thuốc

Slide background

thần kinh la thay đổi khi nào trong trạng thái bệnh lý làm thế nào

kinh của hành vi có động lực và sự hoạt động của các nhóm

một trọng tâm khác của thí nghiệm sẽ làm rõ vào chất nền thần

English    中文     日本語    한국어     Tiếng Việt    فارسی     عربى

Thí nghiệm của chúng tôi có bốn chủ yêu lĩnh vực:

1) Xác định chất nền thần kinh của nghiện ma túy và nguồn của nghiện phương sai
2) Xác định va ngâm nga các phân/mạch thần kinh khuyến khích hành vi của rối loạn tâm trạng như lo lắng và anhedonia
3) Lập bản đồ bệnh lý mạch trong điều kiện thoái hóa thần kinh như Parkinson và Alzheimer
4) Phát triển công nghệ để tiếp tục điều tra của chúng tôi các câu hỏi sinh học

Xuất bản phẩm gần đây

Beier KT, Gao XJ, Xie S, DeLoach KE, Malenka RC, Luo L, 2019. Topological organization of ventral tegmental area connectivity revealed by viral-genetic dissection of input-output relations. Cell Reports 26(1): 159-167.  PDF

Weber F, Do JPH, Chung S, Beier KT, Bikov M, Doost MS, Dan Y, 2018. Regulation of REM and non-REM sleep by periaqueductal GABAergic neurons. Nat Communications9(1): 354. PDF

Choi K, Holly E, Davatolhagh, Beier KT, Fuccillo MV, 2018. Integrated anatomical and physiological mapping of striatal afferent projections. European Journal of Neuroscience doi: 10.1111/ejn.13829. PDF

Tin tức

June 2019 Desiree Macchia, Michael Toledano, Lizzy Hubbard, and Aly Rogers joined the lab.
April 2019 Guilian Tian, Sean Carroll, Jessica Park, Nora Ayache, and Anthony Tran joined the lab. 
Check out the press release of our most recent article published in Cell Reports: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-01/uoc--usr012419.php
January 7th, 2019 Jessica Oshiro, Nina Aghakhani, and Ladan Bigdeli joined the lab as Bio199 students. Welcome Jessica, Nina, and Ladan!

Sự kiện sắp tới

There are no upcoming events at this time.
 
© Copyright - BEIER Lab 2019