Slide background

cho phép dạng dẻo phụ thuộc kinh nghiệm và bình thường.

hiểu những ký ức được mã hóa trong não làm thế nào để

Mục đích cua chúng tôi la hiểu nguoi học như làm thế nào -

Slide background

để cho vạch ra và vận dụng mạch thần kinh.

thử phân tử mới, bao gồm chiến lược viral-di truyen

một phần của thí nghiệm sẽ tập trung vào làm thuốc

Slide background

thần kinh la thay đổi khi nào trong trạng thái bệnh lý làm thế nào

kinh của hành vi có động lực và sự hoạt động của các nhóm

một trọng tâm khác của thí nghiệm sẽ làm rõ vào chất nền thần

English    中文     日本語    한국어     Tiếng Việt    فارسی     عربى

Thí nghiệm của chúng tôi có bốn chủ yêu lĩnh vực:

1) Xác định chất nền thần kinh của nghiện ma túy và nguồn của nghiện phương sai
2) Xác định va ngâm nga các phân/mạch thần kinh khuyến khích hành vi của rối loạn tâm trạng như lo lắng và anhedonia
3) Lập bản đồ bệnh lý mạch trong điều kiện thoái hóa thần kinh như Parkinson và Alzheimer
4) Phát triển công nghệ để tiếp tục điều tra của chúng tôi các câu hỏi sinh học

Xuất bản phẩm gần đây

Beier KT, Gao XJ, Xie S, DeLoach KE, Malenka RC, Luo L, 2019. Topological organization of ventral tegmental area connectivity revealed by viral-genetic dissection of input-output relations. Cell Reports 26(1): 159-167.  PDF

Weber F, Do JPH, Chung S, Beier KT, Bikov M, Doost MS, Dan Y, 2018. Regulation of REM and non-REM sleep by periaqueductal GABAergic neurons. Nat Communications9(1): 354. PDF

Choi K, Holly E, Davatolhagh, Beier KT, Fuccillo MV, 2018. Integrated anatomical and physiological mapping of striatal afferent projections. European Journal of Neuroscience doi: 10.1111/ejn.13829. PDF

Tin tức

Congratulations to May on being awarded the Tobacco-Related Disease Research Program predoctoral fellowship! This Fellowship will provide three years of support for May's investigation of the factors driving nicotine addiction. Did you know? Nearly 70% of tobacco users want to quit, but 90% of those…
Congratulations to Desiree on being awarded the Inclusive Excellence Ambassador's Fellowship, which will support her work mentoring incoming graduate students!
Congratulations to Lizzy on her receipt of the CNLM Jared M. Roberts Memorial Graduate Student Award! This award will fund Lizzy's travel to the annual Winter Neurobiology of Learning and Memory Meeting at Park City, UT, where she will present her research investigating how neural plasticity induced…
March 2020 Pieter Derdeyn joined the lab. Welcome Pieter!

Sự kiện sắp tới

There are no upcoming events at this time.
 
© Copyright - BEIER Lab 2020